Kalkulator kaloryczności

Wypełnij podstawowe informacje jak płeć, wzrost, wiek, aktualna masa ciała, a następnie wybierz rodzaj Twojej aktywności oraz cel diety i kliknij Oblicz. Kalkulator przedstawia wyniki Podstawowej Przemiany Materii, Całkowitej Przemiany Materii i sugeruje kaloryczność diety jaką należy przyjąć, aby osiągnąć swój cel! Następnie wróć do sklepu i wybierz dietę odpowiadającą Twoim żywieniowym gustom o kaloryczności najbardziej zbliżonej do otrzymanego wyniku.

Podstawowe informacje
Płeć
Wzrost
Wiek
Aktualna masa ciała
Aktywność
Wybierz poziom aktywności PAL
Cel
Cel diety
Wyniki wg wzoru M.D. Mifflina
Podstawowa Przemiana Materii (PPM): Podstawowa przemiana materii (PPM) to najniższy poziom przemian energetycznych człowieka, który pozostaje w spoczynku. PPM to ilość energii potrzebna na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych tj. utrzymanie temperatury ciała, pracę narządów, oddychanie, wyrażona w kcal. Jest to wartość poniżej, której nie powinniśmy schodzić.
Całkowita Przemiana Materii (CMP): Całkowita Przemiana Materii (CMP) to ilość energii jaką potrzebuję nasze ciało na ogólną aktywność w ciągu dnia, aby zachować obecną masę ciała. CPM odpowiada całkowitemu zapotrzebowaniu na energię w ciągu dnia, wyrażona w kilokaloriach.
Dieta
Sugerowana kaloryczność Twojej diety